GIỚI THIỆU CÁC LIÊN CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Được sự đồng ý của Chi ủy lãnh đạo Viện Đào tạo Chất Lượng cao và Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao đã thành lập 6 liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao.
  • LCĐ Kinh Tế Vận Tải Viện Đào tạo chất lượng cao
  • LCĐ Công Nghệ Thông Tin Viện Đào tạo chất lượng cao
  • LCĐ Xây Dựng Viện Đào tạo chất lượng cao
  • LCĐ Điện – Điện Tử Viễn Thông Viện Đào tạo chất lượng cao
  • LCĐ Hàng Hải Viện Đào tạo chất lượng cao
  • LCĐ Cơ Khí Viện Đào tạo chất lượng cao
Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao chính thức giới thiệu BCH các Liên Chi Đoàn với 30 gương mặt là chủ chốt của các Liên Chi Đoàn. Với vai trò là người dẫn đầu, BCH các Liên Chi Đoàn quyết tâm sẽ cống hiến hết mình, luôn học hỏi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến để Đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao ngày càng phát triển bền vững.