Hồ sơ xét tốt nghiệp

Sinh viên nộp hồ sơ online tại đây: https://forms.gle/54recF2ec77a6hPz9 Sinh viên cần có đầy đủ các chứng chỉ và nộp trước 2 tuần  để  xét tốt nghiệp vào các đợt tháng 01, 4,…