Sinh viên nộp hồ sơ online tại đây: https://forms.gle/54recF2ec77a6hPz9

Sinh viên cần có đầy đủ các chứng chỉ và nộp trước 2 tuần  để  xét tốt nghiệp vào các đợt tháng 01, 4, 7, 10 trong năm.

1. Chứng chỉ GDTC, GDQP (photo công chứng).

– Trường hợp chưa có chứng chỉ, đã có quyết định thì nộp phiếu này.

– Trường hợp chưa có chứng chỉ, chưa có quyết định thì làm đơn xin xét (đơn theo mẫu Đơn từ chung), ghi rõ điểm của từng học phần đã hoàn thành.

2. Chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra (TOEIC chỉ photo, IELTS vui lòng liên hệ đơn vị tổ chức thi gửi bản kết quả về cho Viện)

3. Chứng chỉ tin học cơ bản (photo công chứng)

4. Phiếu cung cấp thông tin cá nhân (1 phiếu). Tải tại đây

5. Phiếu đánh giá khóa học (In 2 mặt). Tải tại đây

6. Phiếu hoàn thành thủ tục cấp bằng tốt nghiệp (chỉ cần xác nhận của Thư viện). Tải tại đây