Thông báo nộp BHYT đợt 2, năm học 2023-2024

Sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2023-2024 xem kỹ thông báo Sau khi nộp xong, sinh viên cập nhật thông tin thẻ BHYT cũ của SV tại đây: https://forms.gle/emiJbZLvUFL7sEXB7