THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC-KHÓA 2016

Sinh viên Khóa 2016 cập nhật lịch học lớp “Định hướng khóa học” tại: Lớp CX16CLC: http://clc.ut.edu.vn/thoi-khoa-bieu-dinh-huong-khoa-hoc-lop-cx16clc/ Lớp CO16CLCA: http://clc.ut.edu.vn/thoi-khoa-bieu-dinh-huong-khoa-hoc-lop-ck16clca/ Lớp CO16CLCB: http://clc.ut.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lop-dinh-huong-khoa-hoc-lop-ck16clcb/ Các lớp khác: Viện IEC sẽ cập nhật lịch học lớp “Định…