Hội thao SHAPE 2022

Nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, học tập theo tấm gương rèn luyện thân thể của chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 14/8/2022 Đoàn – LCH Viện…