Viện Xây dựng (ICE) được ủy quyền của Hiệu trưởng trường ĐH. GTVT TP. HCM (UTH) đã ký hợp tác với Hiệp hội ngành Xây dựng tỉnh Kagawa (Nhật Bản). Nội dung hợp tác về thực tập sinh và làm việc tại Nhật Bản cho các đối tượng là sinh viên và cựu sinh viên (đã ra trường) của UTH.

Thông báo chi tiết xem tại đây