THÔNG BÁO

Sinh viên Đàđăng ký học mới – học lại… HKI 2016-2017

+ Nếu có tên trong danh sách, học theo TKB đính kèm. (Danh sách được cập nhật hàng ngày)

+ Nếu không có tên trong danh sách, xem TKB học lại phù hợp liên hệ lại Đào tạo IEC để được giải quyết (từ 03/10 đến 7/10).

ĐÀO TẠO IEC