Danh sách tất cả sinh viên đã hoàn tất học phí đúng hạn cho phép và phản hồi hợp lệ.

Sinh viên xem kỹ 5 danh sách và đến đơn vị tương ứng để nhận tiền hỗ trợ (lưu ý, trong danh sách này có một vài bạn cho sai số tài khoản, Viện không giải quyết hỗ trợ)

1. Danh sách sinh viên đến ngân hàng ACB hoặc dùng thẻ ACB để nhận:

2. Danh sách sinh viên đến ngân hàng VCB hoặc dùng thẻ VCB để nhận:

3. Danh sách sinh viên nhận tại Văn phòng C201 (ô số 1)