THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên chưa kê khai số tài khoản để nhận lại tiền BHYT đợt 1 và 2, năm học 2022-2023 do đã được Nhà nước /Cơ quan/Doanh nghiệp cấp miễn phí.

STT MSSV Họ và tên Lớp
1 18H1080051 Nguyễn Đức Huy CO18CLCA
2 18H4030042 Hoàng Văn Bình QL18CLCA
3 19H4010065 Đặng Lê Thanh Tuyền KT19CLCA
4 19H4010073 Phạm Thị Tường Vy KT19CLCA
5 19H4010058 Võ Nguyễn Nguyệt Minh KT19CLCA
6 19H4010078 Nguyễn Thị Kim Bình KT19CLCB
7 19H4010091 Trần Thị Yến Linh KT19CLCB
8 19H1220021 Nguyễn Trường Vũ QH19CLC
9 19H1220034 Vũ Thị Kiều Khanh QH19CLC
10 20H1120200 Huỳnh Quốc Đạt CN20CLCB
11 20H1120108 Nguyễn Hoàng Bảo CN20CLCD
12 20H4010064 Chung Thành Nhật KT20CLCA
13 20H4010271 Nguyễn Ngọc Trâm KT20CLCC
14 20H4020171 Phạm Nguyễn Hải Đăng KX20CLCB
15 20H4030310 Nguyễn Thị Hồng Trang QL20CLCF
16 21H4020055 Nguyễn Ngọc Nhi KX21CLCA
17 21H1220070 Nguyễn Thuý Hằng QH21CLCA
18 22H1110024 Đỗ Đăng Tuấn Anh CD22CLC
19 2251120421 Nguyễn Gia Khánh CN22CLCF
20 2251120120 Lê Minh Trí CN22CLCG
21 2251120089 Nguyễn Quang Huy CN22CLCG
22 22H1130003 Nguyễn Đăng Ngọc Bảo CO22CLCA
23 22H1130056 Nguyễn Thiên Ân CO22CLCC
24 22H1330008 Đặng Thị Thuý Hằng HT22CLC
25 2254010047 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh KT22CLCB
26 22H1310049 Phan Văn Khải LC22CLCB
27 22H4060028 Phạm Nguyễn Đài Trang QC22CLCA
28 2251110007 Bùi Tấn Đạt QC22CLCH
29 2254030221 Võ Nguyễn Yến Nhi QC22CLCH
30 2254060025 Nguyễn Trung Khang QC22CLCI
31 22H4040005 Ngô Ngọc Thanh Hữu QK22CLC
32 22H4030137 Nguyễn Thị Cẩm Tiên QL22CLCE
33 22H4030393 Lê Hữu Nhân QL22CLCK

Sinh viên có tên trong danh sách trên vui lòng cung cấp số tài khoản tại đây. Hạn chót kê khai 13/06/2023