Bước 1: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trên trang sinh viên và danh sách dự thảo, nếu thông tin cá nhân sinh viên chưa chính xác so với thông tin trên Giấy khai sinh thì sinh viên scan giấy khai sinh gửi về email Viện: clc@ut.edu.vn để được điều chỉnh. Chủ đề email ghi rõ “điều chỉnh thông tin cá nhân theo giấy khai sinh”.

(Nếu thông tin cá nhân đúng SV chuyển qua Bước 2, Bước 3)

– Bước 2: Sinh viên thực hiện Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp. Sinh viên liên hệ Trung tâm Thông tin – Thư viện để xác nhận không còn nợ sách trên Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp. Lưu ý: Thông tin ghi trên phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trùng khớp với thông tin trên Giấy khai sinh.

– Bước 3: Sinh viên lên Viện để thực hiện hồ sơ xét tốt nghiệp. Bao gồm: (1) Nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp, (2) Ký xác nhận thông tin cá nhân in bằng, (3) Đóng lệ phí xét tốt nghiệp, làm thủ tục trực tiếp tại Viện.

– Bước 4: Sinh viên đánh giá khóa học tại Viện hoặc tại link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbVf1690nN9r-4hciCLozcNU8VUVgGlohqi08xhwIKsZ9jg/viewform

Lưu ý: hạn cuối thứ 6/2/06/ 2023. Nếu SV không thực hiện sẽ bị loại khỏi danh sách xét TN tháng 5