Sinh viên xem toàn bộ Quyết định tại đây: Quyết định

Sinh viên nhận tiền tại phòng Kế hoạch – Tài vụ tầng trệt, khu A.

1. Sinh viên hộ nghèo/cận nghèo vượt khó học tập (nhận trợ cấp xã hội):

– Trần Văn Huỳnh – CO18CLCA

– Mai Trung Hiếu – CO18CLCA

– Hoàng Văn Chuẩn – CO17CLCA

– Nguyễn Bá Hiệp – DV17CLC

– Nguyễn Xuân Vũ – TD19CLC

– Vũ Trọng Quyền – CD18CLCA

2. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo (nhận hỗ trợ chi phí học tập)

– Châu Tấn Hải – CO18CLCB

– Bế Thế Anh – CX18CLCC

3. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo (nhận miễn học phí)

– Châu Tấn Hải – CO18CLCB

– Bế Thế Anh – CX18CLCC