Theo Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất (https://clc.ut.edu.vn/quy-dinh-chuong-trinh-to-chuc-day-hoc-va-danh-gia-ket-qua-mon-hoc-giao-duc-the-chat/), Viện đào tạo Chất lượng cao thông báo  kết quả kiểm dò các sinh viên đã hoàn thành chương trình giáo dục thể chất được công nhận trong đợt tháng 04/2023 (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và phản hồi nếu có sai sót trước 10h00 ngày 03/05/2023 để được cập nhật. Sau 10h00 ngày 03/05/2023, Viện đào tạo Chất lượng cao sẽ tiến hành trình ký Quyết định.

Xem tại đây.

Sinh viên phản hồi tại trang Hỗ trợ trực tuyến: https://support.ut.edu.vn/ với nội dung cụ thể như sau:

“SV đã hoàn thành môn học GDTC theo đúng Quyết định số 526/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/07/2022 trong quá trình học:

  • Mã môn học thứ 1 – Tên môn học thứ 1 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 2 – Tên môn học thứ 2 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 3 – Tên môn học thứ 3 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học
  • Mã môn học thứ 4 – Tên môn học thứ 4 – Điểm hệ 10 – Điểm hệ 4 – Học kỳ – Năm học

Kính đề nghị Viện ĐT CLC kiểm dò lại kết quả học tập để SV được xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thể chất”

Ví dụ :
Em đã hoàn thành môn học GDTC theo đúng Quyết định số 526/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/07/2022, em xin được hỗ trợ kiểm dò lại kết quả học tập để được xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục thể chất:
– HK1 2019-2020: 004103 Bơi 1 (50m) 6.0 _ 2.5
– HK hè 2019-2020: 004101 Lý thuyết GDTC 8.0 _ 3.5
– HK2 2021-2022: 004105 Điền kinh 7.2 _ 3.0
– HK1 2022-2023: 004104 Bơi 2 (200m) 5.0 _ 1.5
Em xin cảm ơn.