Yêu cầu: 

1/ SV phản hồi điểm, thông tin cá nhân ( nếu thông tin sai Sv gửi giấy khai sinh về email Viện)

Nếu không có vấn đề gì SV bỏ qua bước 1, làm tiếp bước 2-3

2/ Lên Viện ( ô số 1, phòng C 201) ký xác nhận thông tin và hoàn thành hồ sơ Tốt nghiệp ( trước khi lên Viện SV lên thư viện xin GIấy xác nhận không còn nợ sách nộp về Viện)

3/ Đánh giá khóa học tại Viện

Lưu ý: – SV phản hồi về email của Viện và ký xác nhận thông tin cho tới 16h thứ 5 ngày 11/5/2023. Sau ngày 11/5 bộ phận đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi.

– Sau thời gian này SV không lên Viện ký xác nhận và hoàn thành thủ tục TN  thì sẽ không được xét tốt nghiệp trong đợt này.

( Những sinh viên xếp loại học tập xuất sắc, giỏi  nếu có số tín chỉ học lại vượt quá 5% (~ 6 tín chỉ trở lên) thì sẽ bị hạ 1 bậc)