*** Lưu ý: Sinh viên không thấy các học phần cần học khi đăng ký học phần trong trang cá nhân mới sử dụng phiếu này ***

CHỈ DÀNH CHO KHÓA 2013-2016, Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến HK1 thì click tại đây: danh sách các học phần dự kiến mở HK1 – 2017 trước khi điền vào phiếu này. Sinh viên có thể sử dụng máy tính tại VP để tra cứu.

*** Sinh viên điền thông tin học phần đầy đủ, đợi kiểm tra xác nhận, nếu đầy đủ thông tin thì 1 ngày sau lên VP C209 ký giấy ***

Mọi thông tin không chính xác sẽ bị hủy và sinh viên cần đăng ký lại.