– Sinh viên phản hồi thông tin nếu có sai sót theo số điện thoại: 0919916267 (gặp thầy Sơn); Thời hạn phản hồi kể từ ngày đăng bản dự thảo Quyết định đến hết ngày 29/12/2020.

– Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập dựa theo các Quy định, tiêu chí đã được công bố và theo mức quỹ phân bổ cho từng ngành.

– Sau thời gian cho sinh viên phản hồi thông tin, viện Đào tạo chất lượng cao sẽ công bố Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập.

– Số tiền học bổng khuyến khích học tập sẽ được phát trực tiếp, dự kiến sẽ phát cho sinh viên tại “Lễ trao bằng tốt nghiệp và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019 – 2020.