GIỚI THIỆU BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NHIỆM KỲ 2020-2023
Hội nghị kiện toàn Liên chi hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao, nhiệm kỳ 2020-2023 đã được diễn ra vào lúc 14h00 ngày 25/09/2022 tại cơ sở 1 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Hội nghị đã thống nhất thông qua 15 đồng chí được bổ nhiệm vào các vị trí như sau:
1. Nguyễn Thị Tường Vi – LCH Trưởng LCH SV Viện Đào tạo CLC
2. Cao Ngọc Cẩm Tú – LCH Phó LCH SV Viện Đào tạo CLC
3. Nguyễn Văn Lai – LCH Phó LCH SV Viện Đào tạo CLC
4. Hồ Ngọc Toàn – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
5. Lê Minh Duy – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
6. Lê Trọng Nghĩa – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
7. Võ Tuấn Thanh – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
8. Dương Thị Yến Nhi – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
9. Phạm Thế Bảo – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
10. Nguyễn Anh Duy – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
11. Nguyễn Thị Hồng Gấm – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
12. Lương Phạm Quỳnh Hoa – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
13. Nguyễn Trường Huy – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
14. Đào Nguyễn Trà My – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC
15. Hà Minh Tuấn – UV BCH LCH SV Viện Đào tạo CLC