GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA II, NHIỆM KỲ 2023 – 2025

     Vào lúc 14g30 ngày 05/03/2023, Đại hội Đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam Liên chi hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ cũ cũng như một bước ngoặt mới, một hành trình mới ngày càng phát triển của nhiệm kỳ mới.

      Liên Chi hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2022 – 2023 đã đồng hành, gắn bó và cống hiến hết tất cả sự nhiệt huyết cũng như sức trẻ của mình cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

      Liên Chi hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong BCH LCH nhiệm kỳ 2023 – 2025:

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hà – Liên chi hội Trưởng Liên Chi hội Sinh viên Viện Đào tào Chất lượng cao;

2. Đ/c Phan Thị Mỹ Trinh – Liên chi hội Phó Liên Chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

3. Đ/c Dương Tiến Toàn – Liên chi hội Phó Liên Chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

4. Đ/c Dương Khánh Hạ – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

5. Đ/c Chung Đức Trí – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

6. Đ/c Nguyễn Cao Bảo Tín – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

7. Đ/c Nguyễn Lê Ngọc Phượng – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

8. Đ/c Nguyễn Minh Trí – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

9. Đ/c Trần Minh Nguyên – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

10. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

11. Đ/c Lê Doãn Tiến Đạt – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

12. Đ/c Phạm Trần Linh Chi – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

13. Đ/c Phan Thanh Trường – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

14. Đ/c Phùng Minh Anh – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao;

15. Đ/c Trần Mỹ Diệu – Ủy viên BCH Liên chi hội Sinh viên viện Đào tạo Chất lượng cao.

     Cuối cùng Đoàn Hội Viện Đào tạo Chất lượng cao chúc Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao nhiệm kỳ 2023 –2025 sẽ bản lĩnh, tự tin giữ vững phong độ, hoàn thành tốt các nhiệm được đề ra và cùng nhau cống hiến, phát triển công tác Hội và phong trào thanh niên đoàn kết, vững mạnh.