Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tham gia nhận học bổng ABS năm 2019. Chi tiết như sau:

1. Giá trị học bổng: 10 suất, 100 USD/suất

2. Tiêu chuẩn:

– Sinh viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Cơ khí và các ngành kỹ thuật có liên quan, chưa từng được nhận học bổng ABS.

– Điểm tích lũy đến thời điểm nộp hồ sơ từ 3.0 trở lên.

– Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, đã tham gia các hoạt động xã hội.

3. Hồ sơ học bổng:

– Form đăng ký (tải tại đây);

– CV;

– Motivation Letter;

– Bảng điểm (Tiếng Anh + tiếng Việt);

– Các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen (nếu có).

4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h ngày 20/8/2019.

5. Quy trình nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ file mềm đến Mr. Vũ Hải Nam (nam.vu@ut.edu.vn) và file cứng tại Phòng Đối ngoại – A105

Lưu ý: Sau khi xét chọn hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký xét chọn học bổng, sinh viên cần cung cấp chính xác số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Sinh viên quan tâm có thể xem chi tiết học bổng ABS tại đây.