Giải thưởng Honda Y-E-S:

– Dành cho sinh viên khóa 2013, 2014, 2015, vừa tốt nghiệp ngành: Kinh tế vận tải, Công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, cơ khí

– Giải thưởng giai đoạn 1: 10 giải trị giá 3.000 USD và 1 xe máy Honda

… và một số thông tin khác, xem file đính kèm …

Giải thưởng KOVA:

– Dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi

– Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học

– Trị giá giải thưởng: 8 – 50 triệu đồng

… và một số thông tin khác, xem file đính kèm …