THÔNG BÁO

– Viện Đào tạo chất lượng cao thông tin đến sinh viên Kết quả Bài thu hoạch đầu khóa và xử lý trừ điểm rèn luyện đối với sinh viên không hoàn thành tuần sinh hoạt trong HK1 năm học 2022 – 2023; (Lưu ý: sinh viên dùng email trường cấp đăng nhập trước khi bấm vào link. Vui lòng không bấm yêu cầu quyền truy cập). Xem tại đây

– Việc xử lý trừ điểm rèn luyện trong HK1 năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên không tham gia sinh hoạt/làm bài/làm bài không đạt như sau:

+ Không tham gia sinh hoạt: trừ 02 điểm/buổi;

+ Không nộp bài thu hoạch: trừ 03 điểm/bài;

+ Kết quả bài thu hoạch không đạt (<5 điểm): trừ 01 điểm/bài.

– Sinh viên nếu có phản hồi về Kết quả dự thảo tuần sinh hoạt “Công dân – Sinh viên” đầu khóa, vui lòng gửi phản hồi về số Zalo của Viện đến hết  16h30 ngày 23/12/2022;  Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết mọi thắc mắc, phản hồi phát sinh, kết quả dự thảo là kết quả chính thức.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN