– Viện Đào tạo chất lượng cao công bố Kết quả “Sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa năm học 2020 – 2021 (File kết quả kèm theo gồm có Kết quả thi và Kết quả điểm danh);

– Kết quả thi của sinh viên chỉ tính 01 lần và được tính cho lần thi đạt điểm cao nhất (nếu sinh viên tham gia thi nhiều lần);

– Đối với sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc nhưng không tham gia theo quy định, Viện đào tạo chất lượng cao sẽ trừ điểm rèn luyện theo nội dung Thông báo số 210507-35/VCLC ngày 07/5/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa năm học 2020 – 2021;

– Sinh viên thuộc đối tượng tham gia (bắt buộc) khóa 2018, khóa 2019 nếu có thắc mắc về Kết quả trên, yêu cầu gửi thông tin phản hồi về trang “Hỗ trợ trực tuyến” (http://support.ut.edu.vn/) cho Thầy Nguyễn Anh Sơn (bộ phận CTSV); Thời gian Viện đào tạo chất lượng cao nhận thông tin kể từ ngày công bố kết quả đến hết ngày 11/7/2021;

– Sau thời hạn cho sinh viên phản hồi, Viện Đào tạo chất lượng cao sẽ ra Thông báo công nhận kết quả sinh hoạt công dân – sinh viên và đăng tin Thông báo này trên trang tin điện tử của Viện.