Sinh viên theo dõi kết quả các nội dung đã triển khai trong tuần sinh hoạt “Công dân – Sinh viên” đầu khóa tại đây.

Các nội dung chưa triển khai đang chờ cập nhật các đợt tiếp theo.

Sinh viên có phản hồi thắc mắc, vui lòng liên hệ Viện Đào tạo chất lượng cao

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng email trường cấp để xem (mssv@ut.edu.vn)