THÔNG BÁO

Theo thống kê hiện nay một số học phần có tỷ lệ kết quả học tập chưa cao. Nhằm có biện pháp hỗ trợ học tập một số môn cơ sở chuyên ngành. Nay, Viện đào tạo CLC khảo sát nhu cầu hỗ trợ học tập của sinh viên Ngành Kỹ thuật xây dựng  và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
– Hình thức tổ chức học: Ngoài giờ do Giảng viên phụ trách các học phần hướng dẫn, giảng dạy, giải đáp thắc mắc liên quan tới học phần
– Đối tượng tham gia: Sinh viên chương trình chất lượng cao
– Chí phí: Viện Đào tạo CLC hỗ trợ
Các học phần dự kiến được hỗ trợ như: Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu 1, 2, Cơ học đất
Để có căn cứ về nhu cầu hỗ trợ, các bạn sinh viên vui lòng thực hiện đầy đủ các thông tin trên phiếu khảo sát qua đường link sau:

https://forms.gle/fXpJToY9YSeRbZ8e9