Lưu ý:

– Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút (Sinh viên lưu ý giờ thi HP Kỹ thuật viết và trình bày);

– Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD khi đi thi;

– Đối với các học phần thực hành trên máy tính, sinh viên chủ động mang theo máy tính xách tay để phòng các sự cố máy tính.

– Mọi sự cố, thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng C201 để được hỗ trợ.