Khuyên góp: Từ ngày ra thông báo đến 13/6/2018. Nội dung: sách, truyện đã đọc và không có nhu cầu sử dụng tiếp, tiền mặt. Địa điểm quyên góp: VP Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông (phòng C.007, tầng trệt khu C, cơ sở chính).

Phiên chợ môi trường: Từ 7h30-11h30 ngày 15/6/2018. Nội dung: gian hàng tái chế, gian hàng cây xanh, gian hàng sách cũ, gian hàng trò chơi, gian hàng ăn uống. Địa điểm tổ chức: Sân trường, cơ sở chính.

Tham gia các hoạt động công ích, công tác xã hội khác (có xác nhận) như: …tình nguyện vì môi trường, vì gia đình chính sách, vì người già neo đơn, vì trẻ em mồ côi, … 3 điểm/ lần.