Đầu mỗi năm học, Viện Đào tạo Chất Lượng cao thông báo Tiến độ học tập năm học, sinh viên theo dõi các mốc thời gian để tham gia đăng ký học phần. Riêng đối với năm học thứ nhất, sinh viên học theo tiến độ do Viện Đào tạo Chất Lượng Cao quy định mà không phải đăng ký học phần.
Các bước thực hiện đăng ký học phần

Bước 1: Theo dõi thông báo đăng ký học phần

Khoảng một tháng trước khi bắt đầu học kỳ, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo thời gian đăng ký học phần và thời khóa biểu các học phần dự kiến mở trên website http://clc.ut.edu.vn

Bước 2: Đăng ký đợt 1

Sinh viên vào trang http://sv.ut.edu.vn để đăng ký học phần. Căn cứ vào chương trình đào tạo, thời khóa biểu đã được thông báo, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập (cần liên hệ cố vấn học tập/ giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn) và lựa chọn học phần đăng ký phù hợp (cần lưu ý các ràng buộc về thời gian, học phần tiên quyết, học phần trước, học phần song hành, học phần tương đương của CTĐT ở từng khóa).
Trong thời gian này, sinh viên được điều chỉnh, thêm, xóa học phần.
SV nên liên hệ cố vấn học tập/ giáo viên chủ nhiệm của mình để được tư vấn.
Kết thúc đăng ký đợt 1, Viện Đào tạo chất lượng cao sẽ thông báo trạng thái tình trạng mở lớp các lớp học phần trong học kỳ.
– Các lớp được mở chính thức
– Các lớp bị hủy lớp

Bước 3: Đăng ký đợt 2 (Hiệu chỉnh, giải quyết mở lớp bổ sung)

Trong thời gian này, sinh viên được điều chỉnh, đăng ký bổ sung vào những nhóm chưa đủ số lượng tối đa.
Đại diện sinh viên viết đơn đề nghị mở lớp học phần, ghi rõ lý do đề nghị mở lớp gửi thông tin qua trang hỗ trợ trực tuyến sinh viên http://support.ut.edu.vn/ mục đăng ký học phần hoặc trực tiếp tại Bộ Phận Đào tạo Viện Đào tạo chất lượng cao .
Sau thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, Viện Đào tạo chất lượng cao sẽ thông báo kết quả mở lớp chính thức.

Bước 4: Giải quyết phát sinh đăng ký học phần

Nếu có thắc mắc về kết quả đăng ký học phần, sinh viên gửi thông tin qua trang hỗ trợ trực tuyến sinh viên http://support.ut.edu.vn/ mục đăng ký học phần hoặc trực tiếp tại Bộ Phận đào tạo Viện Đào tạo chất lượng cao sau khi kết thúc đợt đăng ký học phần để được xem xét giải quyết.