– Đề nghị tất cả sinh viên đạt thành tích “Tốt nghiệp loại Giỏi” tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019 – 2020 diễn ra vào 7h30 sáng Chủ nhật, ngày 17/01/2021.

– Tiền thưởng kèm theo sẽ được trao 1 lần  và trao trực tiếp ngay trong buổi Lễ.

– Sinh viên đạt thành tích “Tốt nghiệp loại Giỏi” nhớ đem theo thẻ Sinh viên và Giấy tờ tùy thân để nhận tiền.