1. Danh sách sinh viên dự thi

Sinh viên nhấp chuột vào link bên cạnh để xem lịch thi: http://clc.ut.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/Tổng-hợp-SV-Thi-test-AV-2017.pdf

Sinh viên có thể download click vào link : Link Danh sách SV kiểm tra Tiếng Anh

2. Cách tính điểm xếp lớp Tiếng Anh

Cấp độ 1: Bắt đầu học A11: Dưới 45 và những SV không tham gia kỳ thi xếp lớp.

Cấp độ 2: Bắt đầu học A12: Từ 45 đến  59 điểm.

Cấp độ 3: Bắt đầu học A21: Từ 60 điểm trở lên.

3.  Các sinh viên đã có bằng Tiếng Anh: IELTS, TOIEC trong ngày đi thi nộp bản photo công chứng cho cán bộ coi thi để được công nhận điểm.

4.  Thời gian dự thi:   Ca 1 bắt đầu lúc 7:30

Ca 3 bắt đầu lúc 13:00 .

Các thí sinh có mặt ở phòng thi trước 15p.

5. Trang phục khi dự thi: Mặc trang phục nghiêm túc khi đến trường.

 

Ghi chú: Sau khi thi, các bạn sinh viên xem lịch học tiếp theo trên trang sinh viên (www. sv.ut.edu.vn) và trên web (www.iec.ut.edu.vn/clc)

Các bạn sinh viên chất lượng cao không tham gia Sinh hoạt Chính trị đầu khóa nhưng sẽ tham gia môn học ” Định hướng khóa học” lịch học sẽ được cập nhật trên Trang sinh viên.