Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 năm học 2020 – 2021.

Kế hoạch đăng ký học phần bổ sung.

  • Đợt 1 : Từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 27/05/2021. Trạng thái Lớp học phần chờ đăng ký , sinh viên được phép đăng ký bổ sung và điều chỉnh học phần đã đăng ký.
  • Đợt 2: Từ 11h00 ngày 07/06/2021 đến 16h00 ngày 08/06/2021. Áp dụng cho những lớp học phần được mở dự kiến theo yêu cầu sinh viên đăng ký tại support