NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG KHÓA HỌC SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 2016

NGÀNH:  KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – CX16CLC

Số buổi  Thời gian  Địa điểm Nội dung Đơn vị phụ trách
Buổi 1 Sáng 08h0006/09/2016 Phòng C206B Giới thiệu chương tình đào tạo

Khung chương trình, các ứng dụng và chứng chỉ họcVị trí công việc trong tương lai

Chuẩn bị kỹ năng mềm khi ra trường

Học Đại học  khác với học Cấp III như thế nào?

Thầy Phạm Tiến CườngAnh Lưu Đức Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Công nghiệp Việt Sơn
Buổi 2 Chiều 13h30
12/09/2016
Phòng C206B Môi trường học tập và hoạt động sinh viên, kỹ năng mềm Nguyễn Thị Thanh Nga (IEC)
Buổi 3 Chiều 13h3013/09/2016 Phòng C206B Phương pháp học tập Đại học Lê Quang Đức (IEC)
Buổi 4 Chiều 13h30
14/09/2016
Phòng C206B Bài kiểm tra cuối khóa Nguyễn Thị Thanh Nga (IEC)