LƯU Ý:

LỊCH HỌC MỘT SỐ HỌC PHẦN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG. SINH VIÊN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI TRÊN TRANG CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN.

  1. Thời gian đăng ký học phần:
  • Khóa 2018 trở về trước: từ 8h45 ngày 24/8/2020 đến 16h30 ngày 25/8/2020;
  • Khóa 2019:                       từ 8h45 ngày 26/8/2020 đến 16h30 ngày 27/8/2020;
  • Khóa 2020 sinh viên học theo lịch cố định của Viện Đào tạo chất lượng cao (sinh viên không tự đăng ký học phần).
  1. Hình thức đăng ký:  Trực tuyến (online) qua cổng thông tin sinh viên http://sv.ut.edu.vn/