THÔNG BÁO
– Hiện nay, trang cá nhân của sinh viên chưa có thông tin chính xác về nơi sinh, điện thoại cũng như các thông tin khác chưa được cập nhật.
– Sinh viên vui lòng cung cấp thông tin để Viện cập nhật vào trang cá nhân. Kê khai thông tin tại đây
– Sinh viên chuẩn bị hình thẻ 3×4 và hình chụp giấy khai sinh. Đổi tên các file hình, bắt buộc có chứa MSSV để phân biệt. Giảm dung lượng hình xuống dưới 1MB <=1024 KB.
– Thời hạn cập nhật thông tin: 7/11/2022 – 12/11/2022.

– Sau thời hạn trên, SV chưa kê khai sẽ bị khóa tài khoản trang cá nhân.

BỘ PHẬN CTSV