Các bạn sinh viên khóa 2018 đã đạt điểm đậu TOEIC 5 học kỳ 2 năm học 2018-2019 cần  sắp xếp tham gia thi TOEIC trong vòng 6 tháng tính từ lúc các bạn kêt thúc môn học để được hưởng chính sách đối với chương trình luyện thi TOEIC.

Nếu các bạn thi chưa đủ 600 điểm TOEIC sẽ được học lại 1 khóa luyện thi TOEIC 5 như cam kết của Viện Đào tạo Chất lượng cao.