Bộ phận đào tạo CLC xin thông báo lần cuối về việc đăng ký (bổ sung) các học phần “Giáo dục quốc phòng” thuộc học kỳ 2, năm học 2017-2018 đối với tất cả sinh viên KHÓA 2015 như sau:
– Hình thức đăng ký: online
– Thời hạn: từ 13:00 ngày 07/03/2018 đến 16:30 ngày 09/03/2018
Lưu ý:
Sinh viên gặp vướng mắc thật sự trong quá trình đăng ký xin liên hệ với Thầy Bình tại phòng C207B trong thời hạn trên.

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2018