THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần bổ sung học kỳ 1 năm học 2023 -2024

Căn cứ kết quả đăng ký học phần chính thức học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao về việc mở đợt đăng ký bổ sung học phần học kỳ 1 năm học 2023 -2024 như sau:

  • Thời gian đăng ký học phần bổ sung: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 29/08/2023
  • Sinh viên đăng ký học phần online tại cổng thông tin sinh viên đối với những lớp học phần có trạng thái mở chính thức, sinh viên không được hủy học phần đã đăng ký ở đợt bổ sung.

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao được biết và thực hiện thông báo này./.