Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao về việc đăng ký bổ sung học phần  Toeic học kỳ 2 năm học 2022 -2023 như sau:

  • Thời gian đăng ký học phần Toeic bổ sung: từ ngày ra thông báo đến 09h00 ngày 27/03/2023
  • Lịch học học phần Toeic 5
    • Thời gian : 18h00 – 19h30 thứ 3, 5 hoặc thứ 4, 6
  • Sinh viên đăng ký học phần online tại cổng thông tin sinh viên, mục học phần điều kiện

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao được biết và thực hiện thông báo này./.