Thực hiện kế hoạch phát hành thẻ sinh viên chương trình chất lượng cao năm 2023, Viện đào tạo Chất lượng cao thông báo về việc triển khai làm thẻ sinh viên chương trình chất lượng cao như sau

Đối tượng : Sinh viên chương trình chất lượng cao chưa đăng ký làm thẻ sinh viên

Thời gian : Ngày 28/10/2023 từ 08h00 đến 16h00

Địa điểm : Phòng B001

Lưu ý : Khi đi sinh viên mang theo căn cước công dân để đăng ký hồ sơ phát hành thẻ