Căn cứ kết quả năng lực ngoại ngữ sinh viên chương trình chất lượng cao, Viện Đào tạo Chất  lượng cao thông báo kế hoạch đăng ký lịch học tại trang cá nhân sinh viên như sau:

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10h00 ngày 13/11/2021

Sinh viên đăng ký chương trình học TOEIC tại mục Đăng ký học phần điều kiện.

Đối tượng: Sinh viên chất lượng cao chưa hoàn thành chương trình TOEIC tính đến học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra lộ trình học TOEIC đã được Viện sắp xếp và đăng ký học theo quy định.