Căn cứ kết quả đóng BHYT đợt 2 theo thông báo của Viện ban hành ngày 17/2/2023. Xem lại thông báo tại đây

Nay Viện thông báo gia hạn thời gian nộp BHYT đến hết ngày 12/03/2023

Sau thời gian gia hạn, sinh viên không tham gia sẽ bị xử lý theo thông báo chấn chỉnh nội quy học đường (nội dung 2.2). Xem thông báo tại đây.

Danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2022-2023

Sinh viên có tên trong danh sách nhưng đã có BHYT (do gia đình đã mua, công ty đã cấp, nhà nước cấp cho hộ nghèo … ) khai báo tại đây