Hỗ trợ chi phí học tập: 

Đối tượng:

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

Hồ sơ:

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, tải tại đây.

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

– Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

Trợ cấp xã hội:

Đối tượng: 

a. Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 03 năm tại Vùng cao.

b. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

c. Sinh viên là người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

d. Sinh viên thuộc diện có gia đình là hộ nghèo/hộ cận nghèo, bản thân vượt khó học tập.

Hồ sơ:

– Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội, tải tại đây.

– Các loại giấy tờ yêu cầu kèm theo cho từng đối tượng:

Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 03 năm tại Vùng cao: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Sổ hộ khẩu.

Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Giấy chứng tử của cha và mẹ; Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của chính quyền địa phương (trường hợp sinh viên không có giấy chứng tử của cha và mẹ); Giấy xác nhận về tình trạng mồ côi không người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú.

Sinh viên là người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế: biên bản giám định y khoa (có nêu rõ tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động); Giấy xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Sinh viên thuộc diện có gia đình là hộ nghèo/hộ cận nghèo, bản thân vượt khó học tập: điểm trung bình chung học tập của học kỳ kế trước đạt ≥ 2.00, điểm rèn luyện đạt loại khá (minh chứng được thể hiện qua bảng điểm kết quả học tập có xác nhận của phòng Đào tạo); Giấy chứng nhận sinh viên thuộc Hộ nghèo, Hộ cận nghèo do UBND cấp xã (phường, thị trấn) xác nhận.

Đối với sinh viên đang học học kỳ 1 của năm học thứ nhất không cần điều kiện điểm học tập và rèn luyện quy định tại điểm này.

Thời gian nhận hồ sơ

Nhà trường thông báo thời gian nhận hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội như sau:

1. Nhận hồ sơ cho Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 30 ngày 27/9/2019.

2. Nhận hồ sơ cho Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020: từ ngày 10/02/2020 đến hết 16 giờ 30 ngày 13/3/2020.

http://gts.edu.vn/thong-bao-ve-viec-thuc-hien-xet-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-va-tro-cap-xa-hoi-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-nam-hoc-2020-2021/