Viện Đào tào chất lượng cao thông báo kết quả dự kiến xét tốt nghiệp ngày 31/12/2021 như sau:

1/ Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, xem danh sách  tại đây.

2/ Danh sách sinh viên chưa đạt, xem danh sách tại đây, sinh viên cập nhật thông tin tại file.

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đề xuất xét tốt tại cổng thông tin sinh viên, mục biểu mẫu