Căn cứ Thông báo số 16 ngày 8/2/2023 xem lại tại đây

Bộ phận Công tác sinh viên xác nhận kết quả tham gia thi đua gồm các bạn có tên trong danh sách sau:

STT MSSV Họ tên SV Lớp Kết quả
1 2051140259 Lê Văn Thảo AM20D Đạt
2 2051110302 Hoàng trọng tuấn linh CD20CLC Đạt
3 2251110010 Lâm Đặng Nhật Hào CD22CLC Đạt
4 19H1010020 Lê Tiến Đạt CN19CLCB Đạt
5 20H1120249 Nguyễn Thị Như Quỳnh CN20CLCB Đạt
6 2054020061 Lê Chí Bảo CN20CLCB Đạt
7 20h1120185 Nguyễn Thái An CN20CLCD Đạt
8 2151150038 Dương Minh Hoàng CN21CLCA Đạt
9 22H1120016 Trần Đăng Nam CN22CLCA Đạt
10 22H1120005 Hoàng Thiện Duy CN22CLCA Đạt
11 22H1120002 Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo CN22CLCA Đạt
12 2251150034 Phan Văn Tấn CN22CLCF Đạt
13 2251120049 Nguyễn Giang Thành Tài CN22CLCG Đạt
14 16H1080011 Nguyễn Quốc Hùng CO16CLCA Đạt
15 19H1080061 Nguyễn Quốc Bảo CO19CLCB Đạt
16 20H1130321 Huỳnh Diệp Nhật Duy CO20CLCC Đạt
17 20H1130433 Võ Anh Nguyên CO20CLCF Đạt
18 20h1130414 Trần Nguyễn Minh Thông CO20CLCF Đạt
19 2251130140 Ngô Quốc Huy CO22CLCA Đạt
20 22H1130033 Mai Bảo Duy CO22CLCB Đạt
21 22H1130079 Nguyễn Tấn CO22CLCC Đạt
22 22H1130059 Đỗ Nguyên Dũng CO22CLCC Đạt
23 22H1130073 Lê Đức Mạnh CO22CLCC Đạt
24 22H1130125 Võ Tạ Đức Chánh CO22CLCD Đạt
25 2251130010 Nguyễn Huỳnh Duy CO22CLCD Đạt
26 22H1130102 Hồ Văn Khải CO22CLCD Đạt
27 22H1160018 Võ Nhật Minh CX22CLCA Đạt
28 2251080022 Phạm Nhật Nam D022CLCD Đạt
29 22H1270024 Nguyễn Hải Dương DO22CCB Đạt
30 22H1270003 Lê Ngọc Đại Dương DO22CLCA Đạt
31 2251270185 Phan Thanh Toàn DO22CLCA Đạt
32 22H1270012 Trần Anh Khoa DO22CLCA Đạt
33 2251270095 Phan Nhật Minh DO22CLCA Đạt
34 22h1270042 Ngô Nam Tiến Do22clcb Đạt
35 22H1270030 Phạm Minh Khoa DO22CLCB Đạt
36 22H1270034 Vũ Thành Nam DO22CLCB Đạt
37 2251080039 Lê Anh Vũ DO22CLCC Đạt
38 22H1270076 Lê Thanh Tùng DO22CLCC Đạt
39 2251130142 Nguyễn Nam Huy DO22CLCC Đạt
40 22H1270069 Phùng Bảo Long DO22CLCC Đạt
41 22H1270079 Ngô Nguyễn Hoàng Thuấn DO22CLCC Đạt
42 2251060075 Võ Tuấn Sinh DO22CLCC Đạt
43 22H1270058 Nguyễn Võ Thành Đạt DO22CLCC Đạt
44 22H1270077 Lê Đức Tự DO22CLCC Đạt
45 22H1270075 Nguyễn Thành Tài DO22CLCC Đạt
46 2251030001 Trần Gia Huy DO22CLCC Đạt
47 2251130077 ĐỖ THÀNH HUY DO22CLCC Đạt
48 2251130148 Nguyễn Đăng Khoa DO22CLCC Đạt
49 221130106 Phan Gia Tấn DO22CLCC Đạt
50 22H1270052 Nguyễn Quốc Bảo DO22CLCC Đạt
51 22H1270078 Trịnh Đình Thiện DO22CLCCC Đạt
52 19H1040067 Huỳnh Văn Kiên DV19CLC Đạt
53 22H1050021 Phan Quốc Thắng DV22CLC Đạt
54 19H4010068 Nguyễn Ngọc Phi Trâm KT19CLCA Đạt
55 19H4010069 LÊ VÕ BẢO TRÂN KT19CLCA Đạt
56 19H4010054 VŨ LÊ HẢI DƯƠNG KT19CLCA Đạt
57 1954020041 Lê Huy Nhật Tài KT20CLCA Đạt
58 20H4010148 NGUYỄN THỊ THU GIANG KT20CLCB Đạt
59 20H4010141 Bùi Nguyễn Thuỳ Anh KT20CLCB Đạt
60 20H4010196 Nguyễn Minh Thy KT20CLCB Đạt
61 29H4010201 Võ Đặng Quỳnh Trang KT20CLCD Đạt
62 20H4010219 Huỳnh Văn Bình KT20CLCD Đạt
63 21H4010020 Huỳnh Nguyễn Minh Khôi KT21CLCA Đạt
64 21H4010005 Ngô Mai Chi KT21CLCA Đạt
65 21H4010076 Nguyễn Thị Ngọc Linh KT21CLCA Đạt
66 21H4010031 Trần Bảo Ngọc KT21CLCA Đạt
67 21H4010072 Hoàng Văn Hoàn KT21CLCA Đạt
68 21H4010015 Nguyễn Đặng Huy Hoàng KT21ClCA Đạt
69 21h4010067 Nguyễn Thị Hồng Gấm KT21CLCA Đạt
70 21H4010064 Trần Lê Minh Đức KT21CLCA Đạt
71 21H4010074 Bùi Thị Trúc Linh KT21CLCA Đạt
72 21H4010070 Phan Thanh Hiếu KT21CLCA Đạt
73 21H4010021 Trần Ngô Thị Phương Linh KT21CLCA Đạt
74 21H4010034 Nguyễn Thị Thu Nhanh KT21CLCA Đạt
75 21H4010071 Nguyễn Văn Hiệu KT21CLCA Đạt
76 21H4010073 Cao Thuỳ Thu Hương KT21CLCA Đạt
77 21H4010068 Đặng Thị Bích Hà KT21CLCA Đạt
78 21H4010033 Lê Hoàng Kim Nguyên KT21CLCA Đạt
79 21H4010089 VŨ LÊ PHƯƠNG NHƯ KT21CLCB Đạt
80 21h4010082 Nguyễn Vũ Thanh Ngân KT21CLCB Đạt
81 21H4020050 Phạm Huyền Mai KX21CLCA Đạt
82 22h1310013 Dương Anh Hào LC22CLCA Đạt
83 22H1310011 Lê Thị Mỹ Hà LC22CLCA Đạt
84 22H1310051 NGUYỄN THỊ MỸ LINH LC22CLCB Đạt
85 22H1310038 Trịnh Việt Anh LC22CLCB Đạt
86 22H1310040 Nguyễn Mạnh Cường LC22CLCB Đạt
87 22H1310031 Trần Vũ Ngọc Thu LC22CLCB Đạt
88 22H1310112 Lê Thị Xoan LC22CLCC Đạt
89 22H1310081 Nguyễn Xuân Hồng LC22CLCC Đạt
90 22H1290008 Trương Ngọc Tân ME22CLCA Đạt
91 22H1290007 Võ So Ny ME22CLCA Đạt
92 21H1020002 Phạm Thế Bảo MT21CLC Đạt
93 2251220049 Huỳnh Xuân Tân MT22CLC Đạt
94 22H4060036 Lê Hải Duyên QC22CLCB Đạt
95 22H4060065 Nguyễn Thị Bích Vân QC22CLCB Đạt
96 22H4060048 NGUYỄN THÁI BÍCH NGỌC QC22CLCB Đạt
97 22H4060120 Nguyễn Quỳnh Như QC22CLCD Đạt
98 22H4060164 Lê Huynh Lan Nhã QC22CLCE Đạt
99 22H4060196 Lê Xuân Yên QC22CLCE Đạt
100 22H4060188 Nguyễn Thị Thanh Trúc QC22CLCE Đạt
101 22H4060146 Nguyễn Việt Hoàng QC22CLCF Đạt
102 2254060373 Vương Mỹ Hoa QC22CLCF Đạt
103 22H4060161 Nguyễn Hạnh Nguyên QC22CLCF Đạt
104 22H4060151 Trần An Lành QC22CLCF Đạt
105 22H4060140 Nguyễn Thị Khánh Dương QC22CLCF Đạt
106 22H4060139 Trần Thị Kim Duyên QC22CLCF Đạt
107 22H4060145 Dương Phúc Hậu QC22CLCF Đạt
108 22H4060153 Nguyễn Trần Ánh Linh QC22CLCF Đạt
109 22H4060135 Võ Thị Quỳnh Anh QC22CLCF Đạt
110 22H4060141 Trương Phạm Đạt QC22CLCF Đạt
111 22H4060133 Lê Tuấn Anh QC22CLCF Đạt
112 22H4060142 Bành Khắc Đình QC22CLCF Đạt
113 22H4060155 Trần Tấn Lộc QC22CLCF Đạt
114 22H4060132 Lữ Minh An QC22CLCF Đạt
115 22H4060148 Đinh Thị Huyền QC22CLCF Đạt
116 22H4060147 Nguyễn Văn Huy QC22CLCF Đạt
117 22H4060149 Lê Thị Huỳnh Hương QC22CLCF Đạt
118 22H4060136 Huỳnh Ngọc Bảo QC22CLCF Đạt
119 22H4060152 Ngô Thị Nhã Linh QC22CLCF Đạt
120 2254060393 NGÔ HOÀNG TUYẾT NHUNG QC22CLCF Đạt
121 2254060167 Nguyễn Thị Kim Thu QC22CLCG Đạt
122 2254060090 Hà Phan Kiều My QC22CLCG Đạt
123 2254060053 Lê Thị Ngọc Trâm QC22CLCG Đạt
124 2254060046 Nguyễn Ngọc Anh Thư QC22CLCG Đạt
125 2254060579 Nguyễn Minh Trí QC22CLCH Đạt
126 2254060042 Nguyễn Nam Thi QC22CLCH Đạt
127 2254030028 Omote Minh Ngọc QC22CLCH Đạt
128 2254030004 Nhữ Trần Mai Anh QC22CLCH Đạt
129 2254050040 Tô Nguyễn Anh Thư QC22CLCH Đạt
130 2254060486 Nguyễn Thị Kiều Diễm QC22CLCI Đạt
131 2254060168 Doãn Thị Anh Thuý QC22CLCJ Đạt
132 2254060089 Nguyễn Quốc Minh QC22CLCJ Đạt
133 2254060521 Mai Ngọc Đan Thanh QC22CLCJ Đạt
134 2254060476 Lưu Minh Vũ QC22CLCJ Đạt
135 2254060397 Bùi Hoàng Phúc QC22CLCJ Đạt
136 2254060342 Nguyễn Nhật Thi QC22CLCJ Đạt
137 2254060015 Hồ Huy Hoàng QC22CLCJ Đạt
138 22H4060160 Nguyễn Như Ngọc QC22CLCJ Đạt
139 2254060013 Lương Vũ Hương Giang QC22CLCJ Đạt
140 2254060094 Trần Minh Nguyên QC22CLCJ Đạt
141 2254060091 Nguyễn Ngọc Trà My QC22CLCK Đạt
142 19h1220017 Nguyễn Duy Sơn QH19CLC Đạt
143 19H1220009 Đặng Thị Minh Nguyệt QH19CLC Đạt
144 20H1220012 Phạm Trọng Đạt QH20CLCA Đạt
145 20H1220134 Vũ Thị Mai Thuý QH20CLCB Đạt
146 20H1220115 Nguyễn Văn Lai QH20CLCB Đạt
147 21H1220118 Phạm Hà Ngọc Thúy QH21CLCB Đạt
148 22H1220031 Nguyễn Thị Kim Thoa QH22CLCA Đạt
149 22H1220033 Lê Thị Kim Tiền QH22CLCQ Đạt
150 22H4040001 Hoàng Thị Hải QK22CLC Đạt
151 1954030139 Hoàng Thị Kiều QL19CLCA Đạt
152 19H4030049 Nguyễn Lê Hồng Anh QL19CLCA Đạt
153 19H4030077 Đỗ Nhất Lâm QL19CLCB Đạt
154 19H4030096 PHÙNG THỤY THÙY TRANG QL19CLCB Đạt
155 19H4030069 NGHIÊM THỊ THANH DUYÊN QL19CLCB Đạt
156 20H4030091 Bùi Ngọc Hương Giang QL20CLCA Đạt
157 20H403028 Lê Thị Bích Vân QL20CLCB Đạt
158 20H4030122 Trần Thuỵ Ngọc Tiên QL20CLCD Đạt
159 20H4030209 Lê Thị Phương Thảo QL20CLCD Đạt
160 20H4030086 Phan Thị Thanh Diễm QL20CLCD Đạt
161 20H4030143 Đặng Thị Thảo Vân QL20CLCD Đạt
162 20H4030120 Phạm Như Quỳnh QL20CLCD Đạt
163 20H4030094 Nguyễn Hữu Hoàng QL20CLCD Đạt
164 20H4030112 Phạm Lê Thành Ngân QL20CLCD Đạt
165 20H4030146 Trần Hoài Như Ý QL20CLCD Đạt
166 20h4030132 Nguyễn Minh Thành QL20CLCD Đạt
167 20H4030312 Nguyễn Phạm Nhã Trân QL20CLCF Đạt
168 20H4030287 Phan Hoàng Phúc QL20CLCF Đạt
169 20H4030265 Hoàng Vũ Duy Long QL20CLCF Đạt
170 20H4030308 Nguyễn Hữu Thuận QL20CLCF Đạt
171 20H4030301 Đinh Nho Tuấn QL20CLCF Đạt
172 20H4030246 Nguyễn Tăng Ngọc Hân QL20CLCF Đạt
173 20H4030279 Nguyễn Lý Diễm Ngọc QL20CLCF Đạt
174 20H4030320 Đinh Vũ Lan Anh QL20CLCF Đạt
175 20H4030261 Nguyễn Vũ Linh Linh QL20CLCF Đạt
176 2054030079 Bùi Lê Ngọc Bích QL20CLCF Đạt
177 21H4030002 La Hồng Vân Anh QL21CLCA Đạt
178 21H4030051 Lê Nguyễn Như Ý QL21CLCA Đạt
179 21H4030026 Mai Thị Uyên Phương QL21CLCA Đạt
180 21H4030067 Nguyễn Hồng Duyên QL21CLCB Đạt
181 21H4030092 Bùi Thị Lợi Na QL21CLCB Đạt
182 21H4030090 LÝ UYỂN MY QL21CLCB Đạt
183 21H4030076 NGUYỄN THÙY HƯƠNG QL21CLCB Đạt
184 21h4030093 Phạm tuấn nam Ql21clcb Đạt
185 21H4030088 Trần Thị Xuân Mai QL21CLCB Đạt
186 21H4030068 Nguyễn Thị Thảo Duyên QL21CLCB Đạt
187 21H4030080 Nguyễn Ngọc Anh Khoa QL21CLCB Đạt
188 21h4030097 Nguyễn Văn Nghĩa QL21CLCB Đạt
189 21H4030086 Nguyễn Tuấn Luyện QL21CLCB Đạt
190 21H4030103 Phạm Hoàng Phúc QL21CLCB Đạt
191 21H4030098 Mã Tuyết Kim Ngọc QL21CLCB Đạt
192 21H4030087 Phạm Thị Trúc Ly QL21CLCB Đạt
193 21H4030120 Nguyễn Thanh Thiên QL21CLCC Đạt
194 21H4030128 Lê Huỳnh Tuyết Trinh QL21CLCC Đạt
195 21H4030117 Trần Thanh Tâm QL21CLCC Đạt
196 22H4030002 PHẠM TRẦN LINH CHI QL22CLCA Đạt
197 22H4030014 Nguyễn Thảo Ngọc QL22CLCA Đạt
198 22H4030030 Trịnh Thị Thanh Vân QL22CLCA Đạt
199 22H4030023 Lưu Thị Thanh Thuý QL22CLCA Đạt
200 22H4030012 TRẦN LÊ THANH MƠ QL22CLCA Đạt
201 22H4030026 HOÀNG QUỲNH TRANG QL22CLCA Đạt
202 22H4030024 Phạm Nguyễn Anh Thư QL22CLCA Đạt
203 2254030228 Phan Thị Mỹ Thanh QL22CLCA Đạt
204 2254030036 NGUYÊNX THỤY QUỲNH PHƯƠNG QL22CLCA Đạt
205 22H4030001 Lê Trần Phương Anh QL22CLCA Đạt
206 22H4030032 Diệp Bảo Linh Chi QL22CLCB Đạt
207 22H4030068 Nguyễn Thị Ngọc Nhung QL22CLCC Đạt
208 22H4030072 Phạm Anh Thư QL22CLCC Đạt
209 2254030134 Nguyễn Thùy Dương QL22CLCC Đạt
210 22H4030087 Nguyễn Thị Quỳnh Hương QL22CLCD Đạt
211 22H4030100 Nguyễn Trịnh Bảo Tín QL22CLCD Đạt
212 22H4030094 Phạm Tuyết Nhung QL22CLCD Đạt
213 2254030223 Nguyễn Thị Quỳnh Như QL22CLCD Đạt
214 22H4030111 Lê Thị Trúc Giang QL22CLCE Đạt
215 22H4030108 Thái Thanh Bình QL22CLCE Đạt
216 22H4030127 Lưu Thị Thảo Nguyên QL22CLCE Đạt
217 22H4030120 Phạm Thị Mỹ Khanh QL22CLCE Đạt
218 22H4030117 Nguyễn Viết Anh Huy Ql22clce Đạt
219 22H4030131 Trần Thị Hồng Nhung QL22CLCE Đạt
220 22H4030114 Nguyễn Thanh Hiền QL22CLCE Đạt
221 22H4030107 Phạm Đức Bình QL22CLCE Đạt
222 22H4030106 Phan Vũ Thu AnhQ QL22CLCE Đạt
223 22H4030140 Phan Văn Trần Thảo QL22CLCE Đạt
224 22h4030141 Đỗ Thị Hồng Thắm QL22CLCE Đạt
225 22H4030122 Lê Thị Khánh Linh QL22CLCE Đạt
226 22H4030115 Võ Hoàng Hiệp QL22CLCE Đạt
227 22H4030129 Nguyễn nguyên yến nhi QL22CLCE Đạt
228 22H4030139 Đỗ Ngọc Ánh Tuyết QL22CLCE Đạt
229 22H4030610 Nguyễn Ngọc Huyền My QL22CLCH Đạt
230 22H4030598 Trần Thị Thu Hiền QL22CLCH Đạt
231 22H4030611 Nguyễn Trần Phương Ngân QL22CLCH Đạt
232 22H4030267 Vũ Yến Linh QL22CLCI Đạt
233 22H4030312 Nguyễn Thị Mỹ Hằng QL22CLCJ Đạt
234 22H4030436 Nguyễn Ngọc Phương Trinh QL22CLCL Đạt
235 22H4030395 Ngô Thị Ngọc Bích QL22CLCL Đạt
236 22H4030567 Nguyễn Bích Ngọc QL22CLCO Đạt
237 19h1050043 Nguyễn Thành Tân TD19CLC Đạt
238 22H1040039 Chung Đức Trí TD22CLCB Đạt

Các trường hợp không đạt, sinh viên gửi lại minh chứng phù hợp qua email Viện clc@ut.edu.vn. Các trường hợp còn lại sinh viên phản hồi qua Zalo Viện 0898127130 đến hết ngày 08/3/2023.

Kết quả tham gia thi đua này được dùng cho 1 trong các tiêu chí xét SV 5 tốt cấp Viện năm học 2022-2023

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN