THÔNG BÁO

– Sinh viên được nhận tin nhắn nhận thẻ SV tích hợp thẻ ATM ngân hàng VCB đợt 3 (danh sách xem tại đây) vui lòng lên văn phòng nhận vào 8h00-16h00 ngày 16/3/2021 tại C202. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước.

– Sinh viên khóa 2019, 2020 chưa làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ATM ngân hàng VCB, vui lòng mang theo 1 chứng minh nhân dân/thẻ căn cước photo công chứng, 3 tấm ảnh 3×4 để làm hồ sơ mở thẻ. Hồ sơ nộp tại C202, 8h00 đến 16h00 ngày 16/3/2021.

– Những sinh viên (K19, K20) đã được cấp nhưng bị mất, vui lòng nộp CMND photo không cần công chứng, ghi rõ tên lớp, mssv, số tài khoản, số điện thoại và lệ phí. Nộp phiếu tại C202, 8h00 đến 21h00 ngày 16/3/2021

Bộ phận CTSV