Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên cũng như tiếp nhận các thắc mắc, ý kiến, giải pháp đề xuất để tạo cho sinh viên có môi trường học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sinh viên.
– Đối tượng: Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo chất lượng cao.
– Hạn gửi ý kiến, thắc mắc, giải pháp đề xuất đến 25/12/2022.