THÔNG BÁO

 Về việc tổ chức bảo vệ thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế vận tải biểnQuản trị logistics và vận tải đa phương khóa 2017

Viện đào tạo chất lượng cao thông báo về việc tổ chức bảo vệ thực tập tốt nghiệp chuyên ngành  Kinh tế vận tải biển và Quản trị logistics và vận tải đa phương khóa 2017  như sau:

I. Chuyên ngành  Kinh tế vận tải biển:

1./ Thời gian tổ chức bảo vệ TTTN chuyên ngành  Kinh tế vận tải biển :  07h30 ngày 29/04/2021 (thứ 5)

2./ Địa điểm: phòng B106A, B106B;

II. Chuyên ngành  Quản trị logistics và vận tải đa phương:

1./ Thời gian nộp báo cáo TTTN:

2./ Địa điểm

III./ Một số lưu ý:

–  Sinh viên có mặt lúc 07h15 để nhận cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp và chuẩn bị cho buổi báo cáo.

– Buổi bảo vệ thực tập sinh viên nộp đĩa CD cùng báo cáo thực tập (cả nhóm, lớp học phần lưu cùng 01 đĩa CD)

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO