THÔNG BÁO

Thông báo Chấn chỉnh nội quy học đường HK hè, NH 2022-2023 xem lại tại đây, các lớp chưa phổ biến thông báo vui lòng hoàn thành theo đúng thời hạn.

Danh sách ghi nhận các lớp đã phổ biến thông báo về cho lớp:

Lớp Đại diện cán bộ lớp đã phổ biến
CN22CLCA Hoàng Thiện Duy – Lớp phó
CO20CLCE Trần Huỳnh Nam – Lớp trưởng
QL20CLCA Đặng Thái Tiến – Lớp trưởng
TD21CLCA Bùi Minh Quang – lớp trưởng
KT21CLCA Nguyễn Thị Hồng Gấm – Bí thư
KT21CLCB Lê Thu Phương – Lớp trưởng
CN22CLCD Nguyễn Huỳnh Nhựt Tân – Lớp trưởng
QL20CLCD Cao Hoàng Nam- Lớp trưởng
QL22CLCB Nguyễn Thị Như Ý -bí thư
QC22CLCK Nguyễn Minh Huy – Trưởng lớp
QL20CLCF Lê Quang Khánh – Bí thư
TD22CLCA Nguyễn Duy Mạnh – Lớp trưởng
LC22CLCA Dương Anh Hào – Lớp trưởng
QC22CLCH Trần Huỳnh Nhi – Lớp trưởng
QH21CLCA Phạm Thị Vân Lam – Phó bí thư
CN21CLCA Nguyễn Đức Thiệp – Lớp Trưởng
LH22CLCA Nguyễn Bảo Thy – Lớp phó
KX20CLCA Nguyễn Ngọc Yến Vy-lớp trưởng
CX20CLC Trương Nguyễn Hoàng Phúc- Bí thư
QL20CLCE Nguyễn Thị Hồng Vân – Bí thư
CN20CLCC Nguyễn Quang Trường – Lớp trường
KT20CLCA Nguyễn Thị Hồng Nhung_Lớp phó
QL21CLCA Đặng Hữu Lộc – Lớp Trưởng
QL21CLCA Trần Quốc Duy – Lớp phó
QL21CLCA Nguyễn Thị Quế My- Phó Bí Thư
QL22CLCE Đồng Đức Thắng – Phó bí thư