– Sinh viên Khóa 2017 nộp BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (bản sao) cho cán bộ lớp.

– Cán bộ lớp nhận bằng và lập danh sách gồm: họ tên, mssv, lớp, ký nộp, ghi chú (đối với trường hợp không nộp và các trường hợp khác) và cán bộ lớp ký tên sau cùng.

– Thời hạn nộp: đến 16h30 ngày 28/9/2018

– Địa điểm nộp: Phòng CTCT&QLSV (Khu A, CS chính)

– Trường hợp sinh viên không nộp sẽ bị: khóa tài khoản sinh viên, xử lý kỷ luật theo quy chế CTSV (xem xét ra quyết định xóa tên vì chưa tốt nghiệp THPT)

Thong bao 636 Nop bo sung ho so sinh vien khoa 2017 - 1

Thong bao 636 Nop bo sung ho so sinh vien khoa 2017 - 2