Viện Đào tạo chất lượng cao xin mời các sinh viên có tên sau có mặt tại  Viện đào tạo chất lượng cao để giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác xử lý học vụ sinh viên học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Thời gian : 15h – 21.10.2019

Địa điểm: Phòng C202  Trường ĐH GTVT TPHCM

1./ Nguyễn Minh Tuấn – 21/10/1997 – HH15CLC

2./ Lê Hữu hoàng – 06/03/1998 – CX16CLCA

3./ Mai Xuân Thái – 11/02/1997 – CD16CLCA

4./ Phạm Quốc Tú – 07/08/1998 – CX16CLC

5./ Phạm Quang Huy – 04/08/1998 – CD17CLC

Rất mong các bạn sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ !

Xin thông báo !