THÔNG BÁO

Theo kế hoạch của Bộ môn Kinh tế vận tải biển – Khoa Kinh tế vận tải.  Nay Viện Đào tạo thông báo đến sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập chuyên môn (412021) trong học kỳ 3 năm học 2019-2020 lưu ý các nội dung sau:

I. Thời gian tham dự báo cáo chuyên đề: 7h30 ngày 27/9/2020 tại Hội trường A, Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

II. Hướng dẫn nội dung thực tập chuyên đề:

Sinh viên xem file hướng dẫn sau: 

III. Danh sách phân nhóm và GV hướng dẫn:

Sinh viên xem file danh sách

– Nhóm 1: 

– Nhóm 2: 

– Nhóm 3: 

Nếu có vướng mắc liên quan đến nội dung thực tập, sinh viên vui lòng liên hệ GV hướng dẫn để được giải đáp, hỗ trợ.

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO